Diferencirana susjedstva Novog Beograda

 

Projekt Centra za vizuelnu kulturu MSUB-a

Projekcije, predstavljanje publikacije, diskusija…

 
Projekt istražuje različite konotacije pojma susjedstvo u kontekstima urbanističkog, arhitektonskog i društvenog vokabulara te analizira historijski razvoj i aktualne dinamike urbanih transformacija susjedstava Novog Beograda. Ova bi rečenica mogla biti zajednički nazivnik i platforma za sve različite pristupe temi koje je međunarodni i interdisciplinarni tim istraživača razvio u više od godina dana rada.

1Žarište javne rasprave bit će na sljedećim specifičnim temama:
– Kako graditi na lokalnoj društveno-političkoj baštini radničkog samoupravljanja te nanovo afirmirati ovaj koncept u u novom kontekstu u kojem su poželjne različite vrste samoorganizacije?
– Kako se nositi s naglim urbanim transformacijama koje rezultiraju društveno-prostornim homogenizacijama i segregacijama?
– Je li moguća prostorna pravda u gradskim susjedstvima?
 
 
ponedjeljak, 11.01.2010. u 19.00
Galerija Miroslav Kraljević
Šubićeva 29
 
u razgovoru sudjeluju:
Aleksandar Dimitrijević, Stefan Römer, Helmut Weber
moderator i najava projekta: Zoran Erić

 

O publikaciji

 
Publikacija Diferencirana susedstva Novog Beograda strukturirana je trodijelno i popraćena DVD-om sa 6 filmova, dokumentaraca ili video radova nastalih u okviru projekta.

1Prvi dio donosi pregled teorijskih koncepata susjedstva u različitim društvenim sistemima te potanko nanovo promišlja koncept Novog Beograda kao administrativnog centra socijalističke Jugoslavije i razvoj njegovih susjedstava u socijalizmu.
Autori: Ljiljana Blagojević, Mina Petrović, Tamara Maričić & Jasna Petrić, Sabine Bitter & Helmut Weber.

U drugom dijelu fokus je na procesu urbanih transformacija u Novom Beogradu i (ne)mogućnostima izbjegavanja društveno-prostornih segregacija i sprečavanja prodora neoliberalnog kapitalizma u “prazne” gradske prostore. Glavna su pitanja: na koji se način mogu oblikovati diferencirana susjedstva, a ne shopping centri i poslovne zone, te tko odlučuje o tome?
Autori: Mina Petrović & Vera Backović, Mark Terkessidis, Stefan Römer, Aleksandar Dimitrijević, Ljiljana Blagojević, Dubravka Sekulić & Dunja Predić & Davor Ereš.

1Treći dio donosi “pogled iznutra” – subkulturna, marginalizirana i izolirana susjedstva i mjesta susretanja u Novom Beogradu. Glavno je pitanje postoji li osjećaj pripadnosti “hood”-u te kako inicirati stvaranje zajednice ili susjedstva?
Autori: Milica Lapčević & Vladimir Šojat, Ljiljana Radošević, Jakob Kolding, Sanja Jovović, Dušan Čavić & Dušan Šaponja, Bik Van der Pol, Stevan Vuković
 
 
 

Projekcije

 
Stefan Römer, Bulevar iluzija: Pouke Novog Beograda, 2007, 24’47”
Sabine Bitter & Helmut Weber, NOVO, Novi Beograd 1948 – 1986 – 2006, 2007, 20′
 

Biografije

 
Zoran Erić je povjesničar umjetnosti, kustos i predavač. Doktorirao je na Bauhaus univerzitetu u Weimaru. Radi kao kustos Centra za vizuelnu kulturu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Od 2008. je predsednik AICA Srbija.

Aleksandar Dimitrijević je magistrirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Tijekom dugogodišnjeg boravka u Beču i Kölnu bavio se problemima zone konflikta između javnog i privatnog prostora, a posebno uzurpacijom javnih površina grada u reklamne svrhe. Od 2000-ih kritički se bavi fenomenom društvene, političke i kulturne transformacije srpskog društva nakon promjene političkog sustava i uvođenja zemlje u proces tranzicije i privatizacije.

Stefan Römer predaje Nove medije na Akademiji umjetnosti u Münchenu i bavi se konceptualnim radom na razmeđi umjetničke prakse i teorije. U osnovi njegovog djelovanja je politički motiviran aktivizam i dokumentarizam s tendencijom da se dekonceptualiziraju tradicionalni epistemološki kanoni i razgrade akademski subjekti.
Eksperimentalni filmovi: The Analysis of Beauty, 1998; Corporate Psycho Ambient, 2003. Dokumentarni film: Conceptual Paradise, 2006.
Knjige: Corporate Psycho Ambient, 2001; Encounters with Germans, 2003; “temporary architectures”, 2005; Reports from the Conceptual Paradise, 2007.

Umjetnici Sabine Bitter i Helmut Weber žive i rade u Vancouveru i Beču. Od 1993. surađuju na projektima koji se bave urbanizacijom, gradovima, arhitekturom i politikama reprezentacije i prostora. Njihove serije fotografskih i video radova fokusiraju se na specifične trenutke i logiku globalnih urbanih promjena, primjetnih u susjedstvima, arhitekturi i svakodnevnom životu. Od 2004. članovi su kulturnog kolektiva Urbani subjekti US.

Zoran Erić: Diferencirana susedstva Novog Beograda