Fokus grupa (Iva Kovač i Elvis Krstulović)

 

Umjetnički ugovor kao umjetnički manifest
Određivanje uvjeta prezentacije i razmjene umjetničkih radova kao umjetnička (i politička) pozicija
~ radionica ~

 

"Ja sam za primjenu novog zakona o samostalnim umjetnicima", Radna zajednica umjetnika, Prvi broj novina, Zagreb, 1979.

"Ja sam za primjenu novog zakona o samostalnim umjetnicima", Radna zajednica umjetnika, Prvi broj novina, Zagreb, 1979.

U tom trenutku, ako ne i prije, postalo je bjelodano da se umjetnost prakticira u polju određenom društvenim, ekonomskim i političkim snagama, mehanizmima uključivanja i isključivanja, i da je umjetnost na mnoštvo načina upletena u mehanizme tržišta i zastupanja političke volje. (Eichorn, Maria, The Artist’s Contract, Köln: Vertrag der Buchhandlung Walther König, 2009.)

Ako na umjetničku proizvodnju ne gledamo isključivo kao na proizvodnju objekata za privatnu upotrebu, već prije svega kao na javni nastup, zastupanje nekog (osobnog) uvjerenja ili politički / estetski čin, važno je odrediti koje umjetničke, ekonomske, političke i osobne interese želimo zastupati prilikom transakcije; bilo da je riječ o izlaganju, suradnji s institucijom, reprodukciji rada, kupoprodajnom procesu, darivanju itd.

Kako bismo uspostavili odnos prema vlastitoj umjetničkoj proizvodnji i distribuciji, bilo kao umjetnici/e, bilo kao kulturni radnici/e, postavljamo sljedeća pitanja: Kako želimo da se postupa s umjetničkim radom nakon predaje vlasništva? Postoji li neki aspekt rada koji želimo zaštiti od potencijalne manipulacije? Želimo li pratiti život umjetničkog rada nakon prodaje? Želimo li uživati profit pri porastu vrijednosti umjetničkog rada? Smatramo li važnima uvjete pod kojima je umjetnički rad nastao? Smatramo li čin odabira političkim činom?

Radionica Umjetnički ugovor kao umjetnički manifest zamišljena je kao kritičko sagledavanje umjetničke proizvodnje i osvještavanje važnih aspekata prezentacije i razmjene umjetničkih radova kako bi se sačuvalo njihovo značenje i uloga. Pomoću primjera ugovora lokalnih i međunarodnih umjetnika/ica i galerista/ica, pokušat ćemo iscrtati polje umjetničkog djelovanja te izraditi primjere ugovora koji postojeće odnose moći dovode u željene odnose. Iako kao polazište uzimamo stvarne ugovore temeljene na postojećim autorsko-pravnim praksama, manje smo zainteresirani za izradu pravno primjenjivih ugovora usklađenih s pojedinom državnom legislativom, a više za ugovore kao formu umjetničkog iskaza.

Iva Kovač & Elvis Krstulović

Fokus grupa je umjetnički kolektiv iz Zagreba; Iva Kovač i Elvis Krstulović rade zajedno od 2005. godine, a od 2012. pod imenom Fokus grupa. Njihov rad pripada postkonceptualnoj umjetničkoj praksi čiji je format interdisciplinaran te se ostvaruje kroz izložbe, intervencije u javnom prostoru, publikacije, tekstove, predavanja i diskusije. Fokus grupa kroz svoje djelovanje propituje ideje političkog i subjektivnog u kulturnoj i umjetničkoj produkciji. U skladu s materijalističkim razumijevanjem umjetničke prakse Kovač i Krstulović istražuju pravne, ekonomske i društvene posljedice umjetničke proizvodnje te metode kojima politika prisvaja i instrumentalizira emocije.
 
http://fokusgrupa.net/
http://artandmarket.fokusgrupa.net/
http://g-siz.com/
http://kruzok.wordpress.com/
 
 
29. – 31. 10. 2012. od 10.00 do 16.00
prezentacija rezultata: 31. 10.2012. u 19.00
Galerija Greta, Ilica 92