Chris Lee

 

Kad zlatari postanu (najmoćniji) grafički dizajneri (u povijesti)

 
Obrat modernog kapitalizma ne uključuje samo borbu protiv materijalnih okova i vidljivih oblika represije, već od samog početka i stvaranje brojnih alternativnih struktura.

Félix Guattari, Autonomia: Post-political Politics, Los Angeles: Semiotext(e), 2007, str. 109

Radionica je namijenjena grafičkim dizajnerima zainteresiranima za istraživanje mogućnosti prakse grafičkog dizajna, a fokusira se na to kako se intervencijom u dizajn valute može uputiti na neodgodiva političko-ekonomska pitanja. Polazeći od formalnog dizajna valute polaznici radionice postupno ekstrapoliraju nacrt svijeta u kojem bi takva valuta mogla postojati, kao mogući predložak za širi politički program.

 

9. – 11. svibnja 2012.
prezentacija rezultata: 11. svibnja u 20.00
Galerija Hrvatskog dizajnerskog društva, Boškovićeva 11

 

Chris Lee je grafički dizajner iz Toronta, Kanada, trenutno živi u Amsterdamu gdje je 2012. diplomirao na Sandberg Institutu. Njegovi projekti i tekstovi su objavljeni u sljedećim časopisima: The Copyist (Muzej Van Abbe, Eindhoven), Journal of Aesthetics and Protest (Los Angeles) i Volume (Amsterdam) te u ediciji Pilot Studies
(InCubate, Chicago).

http://www.unitedunderwear.com/
http://nifem.tumblr.com/

Radionica je organizirana u suradnji sa Studijem dizajna pri Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskim dizajnerskim društvom.

Koordinatorica: Irena Borić