Beata Hock

 

Gdje su nestale ostale žene? Učiniti ženske umjetničke mreže vidljivima

1U svom izlaganju Beata Hock će predstaviti događanja, umjetničke projekte i umrežavanja u 1970-ima, i dalje nevidljivim u recentnim povjesničarsko-umjetničkim narativima koji su se većinom usmjerili na rehabilitaciju dominantno muške kontrakulture toga razdoblja. Dokumentacija tih događanja otkriva neformalne veze među umjetnicama Srednje i Jugoistočne Europe i izvan nje, a dio odaje feminističku orijentaciju. Radi se o vrijednom saznanju budući da vrednovanje aktivnosti umjetnica iz feminističke perspektive u toj regiji karakterizira “diskurs o njihovom nepostojanju”, a svaka od zemalja u najboljem slučaju tipično eksponira jednu usamljenu ranu feminističku “heroinu”. Taj narativ počiva na činjenici da u socijalističkoj Istočnoj Europi u 1960-ima i 70-ima nije bilo grassrootsfeminizma koji bismo mogli usporediti sa zapadnim pokretom istog razdoblja pa tako ni razvijene značajne umjetničke prakse koja bi se mogla interpretirati iz feminističke perspektive.

 
 
Fotografija performansa Judit Kele
(Budimpešta, 1979)

 
Istraživanje Beate Hock iznosi dokumente (fotografije, brošure događanja, rukopise, snimke) koji registriraju kratkoročne veze među umjetnicama iz Mađarske i drugih europskih zemalja u 1970-ima. Ona, međutim, ne želi — nasuprot postojećim prikazima — dokazati da feministička umjetnička scena u Mađarskoj jest cvjetala, već, naprotiv, poziva na ponovno promišljanje “socijalističkog načina ženske emancipacije” i njegovog potencijalnog učinka na živote i identitete umjetnica kao i na stvaralačke težnje. Radije nego da traga za pojavljivanjem olako prepoznatljive feminističke umjetničke retorike i sadržaja (kakve poznajemo preko zapadne feminističke kulturne kritike), pokušat će raščistiti više prostora za neku vrstu rodnih kritičkih ispitivanja koja bi mogla izniknuti iz drugačijeg društvenog i kulturnog konteksta.

Beata Hock je znanstvena suradnica na Leipzig Centre for the History and Culture of East Central Europe. Doktorirala je na području komparativnih rodnih studija te radi i kao nezavisna kustosica. Područje njenog interesa uključuje feminističku kulturnu teoriju, državni socijalizam i postsocijalizam te međusobne veze između društvenih formacija i kulturne produkcije. Objavila je knjigu o ženskoj umjetnosti i javnoj umjetnosti, kao kritičkim praksama u nastajanju u Mađarskoj (Nemtan és pablikart, 2005.), a njen posljednji kustoski projekt je međunarodna grupna izložba Agents & Provocateurs.

predavanje,
petak, 23.09.2011. u 19.00
DAZ
Trg bana J.Jelačića 1/3