O Mikropolitikama

Serija predavanja i diskusija Mikropolitike pokrenuta je krajem 2005. s namjerom predstavljanja umjetničkih radova u široj društvenoj zajednici, kritičkih kustoskih pozicija i umjetničkih institucija koje inzistiraju na demokratičnijim modelima produkcije i reprezentacije. U klimi u kojoj još uvijek domininira umjetnost neosjetljiva na društvene okolnosti u kojima nastaje i orijentirana na usku stručnu publiku, Mikropolitike su prostor za refleksiju i valorizaciju umjetničkih radova koji komuniciraju specifična društveno-politička pitanja. Takvi radovi često se temelje na kolektivnom radu, sinergiji umjetničkih strategija s različitim znanstvenim metodologijama i uvidima, ali i aktivističkim pokretima, a nerijetko i uz aktivno sudjelovanje publike. U formatima koji sežu od predavanja, preko diskusija, projekcija do zbornika i tematskih izdanja stručnih časopisa, nastojimo uvoditi nove teorijske instrumente, širiti raspravu, ali i ponovo propitati neke općeprihvaćene postulate (autonomija umjetnosti, političnost umjetnosti, dihotomija proces-produkt, participacija…) kroz drugi modalitet diskusije. U trenutku kad mjere štednje posebno udaraju na umjetničke institucije gurajući ih u potpunu komodifikaciju usluga i resursa senzibilizacija polja za sistemske uvide postaje jedini način njihovog očuvanja. Od 2013. poseban naglasak stavljamo na radionice usmjerene studentima, kojima upoznavanje s kritičkim i angažiranim praksama kronično nedostaje, stoga Mikropolitike često funkcioniraju kao nadopuna studijskih programa. Program prati i izdavačka djelatnost.

Urednica:  Vesna Vuković