Ana Méndez de Andés

 

SURADNJE, ZAJEDNIČKA DOBRA I INSTITUCIJE NAKON POKRETA 15M

predavanje

 

15 M

 

četvrtak, 5. 6. 2014. u 19:00

prostorije MAZ-a u Savezu antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske, Pavla Hatza 16

 

Tri godine nakon #spanishrevolution na madridskim ulicama i trgovima još žive političke forme koje su se razvile tijekom okupacije trga Puerta del Sol. Ubrzana implementacija mjera štednje i neoliberalnih politika stvorila je ne samo pokret otpora rezovima i privatizaciji javnih institutucija koje osiguravaju društvenu reprodukciju već i nove kolektivne načine organizacije naših života, od političke sfere do svakodnevnih potreba. Kolektiv za militantno istraživanje Observatorio Metropolitano od 2005. prati ekonomski boom, krizu i novu političku „klimu“, njezine pozadinske razloge i učinke na grad Madrid, nastojeći izgraditi pretpostavke i analize koje društvenim pokretima služe kao alati za intervenciju.

Ana Méndez de Andés je arhitektica i urbanistica. Sudjeluje u kolektivnim istraživačkim projektima koji se bave politikom javnog prostora i urbanim zajedničkim dobrima, kao što su areaciega, urbanacción i Observatorio Metropolitano.